Pro partnery

1. Certifikáty

Kvalifikovaný certifikát

Vydáván v souladu se zákonem o službách vytvářejících důvěru, využíván především pro komunikaci s orgány veřejné moci, slouží k ověření elektronického podpisu, držitelem je fyzická osoba.

Certifikáty pro zaručený i kvalifikovaný podpis.

Komerční certifikát

Vydáván vždy na základě vydaného kvalifikovaného certifikátu, využívá se pro šifrování či autentizaci, držitelem je fyzická osoba

Kvalifikovaný certifikát „pečetící“

Vydáván v souladu se zákonem o službách vytvářejících důvěru, slouží k ověření elektronické pečeti.

Certifikáty pro vytváření zaručené či kvalifikované elektronické pečeti.

Komerční serverový certifikát

Vydáván na základě již vydaného kvalifikovaného certifikátu („pečetícího“, používá se pro šifrovanou komunikaci

2. Registrační místo

Registrační místo eIdentity je tvořeno klientem webové aplikace, který je k aplikaci připojen bezpečným kanálem. Tímto klientem může být běžný webový prohlížeč se schopností skriptovacího jazyka. Webová aplikace pak vede Operátora RM celým registračním procesem, v jehož rámci dojde k řádné identifikaci žadatele, podpisu dokumentů a vydání certifikátů.

Operátor RM je pracovník objednatele, kterého společnost eIdentity a.s. náležitě vyškolí pro výkon této činnosti.

Vybavení každého pracoviště Registračního místa vyžaduje na straně operátora běžnou technologii:

 • počítač s přístupem do Internetu a nainstalovaným prohlížečem
 • Windows v poslední aktualizaci,
 • ovladače bezpečnostního prostředku Operátora registračního místa a bezpečnostní prostředek (dodá eIdentity a.s.),
 • tiskárnu,
 • kopírku nebo scanner

Provozování registračního místa je pokryto příkazní smlouvou, která přesně určuje práva a povinnosti jednotlivých stran tak, jak vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru a z dalších podzákonných či interních právních norem.

3. Správa zaměstnaneckých certifikátů

Služba Správa zaměstnaneckých certifikátů umožňuje oprávněným osobám na straně klienta dohlížet na vydané certifikáty svých zaměstnanců. Pomocí této aplikace může držitel certifikátu jednoduchým způsobem plnit povinnosti určené mu zákonem o elektronickém podpisu.

Služba má min. tyto funkcionality: 

 • správa seznamu zaměstnanců
 • vytvoření jednotného vzoru pracovní pozice v žádosti o certifikát
 • systém generování kuponů, kde kupon určuje speciální smluvní podmínky
 • aktuální přehled vydaných certifikátů, aktuální stav podaných žádostí
 • možnost exportovat vydané certifikáty pro použití v IS objednatele
 • podat žádost o zneplatnění certifikátu zaměstnance
 • zasílání upozornění na blížící se expiraci vydaných certifikátů oprávněné osobě

4. Časová razítka

Kvalifikované časové razítko slouží k „orazítkování“ dokumentu, u něhož je vyžadován důkaz, že v daném čase a v dané podobě existoval. Časové razítko je nástroj, který hodnověrným způsobem zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, údajům, souborům, atd. Vzniká tak spojení nezpochybnitelného časového údaje a konkrétních dat, které je nezbytné zejména pro účely jejich zpětného ověřování v budoucnosti.

Z technologického hlediska je časové razítko datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před časovým okamžikem.

5. Kvalifikované prostředky nebo autentizační tokeny

Na přání klienta doporučíme a dodáme vhodné médium pro bezpečnou úschovu dat. Výběr bezpečnostního předmětu závisí na specifikaci použití, např. Smart Card, USB tokeny, příp. jiné (autentizační kalkulátor, RSA SecurID, iKey, atd.).

6. Projektové práce a odborné semináře

eIdentity je připravena zpracovat studii, analýzu, metodické pokyny, realizaci úprav SW, a další odborné projektové práce z oblasti nasazení certifikátů, časových razítek a zpracování elektronických dokumentů. Dle dohody připravíme konkrétní nabídku.

Na přání připravíme tematické semináře z oblasti elektronické komunikace, práce s certifikáty a jejich využití, elektronické identity, informační bezpečnosti a jejího významu a mnoho dalších zajímavých témat.

Stávající partneři

Čechy

 • Portálservis s.r.o. - Věra Dolejšová tel.: 737 412 066
  E-mail: dolejsova@portalservis.cz (Ing. Pavel Dolejš tel.. 737 010 596)
 • Ing. Ivan Turek - Ing. Ivan Turek - tel.: 602 657 883
  E-mail: iturek@centrum.cz
 • ROSEBUD GROUP s.r.o. - Ing. Michal Baumgartner -
  tel.: 601 350 955 E-mail: ds@pravniklub.cz

Morava

 • Portálservis s.r.o. - Svatopluk Čech, tel.: 608 984 498,
  E-mail: cech.svatopluk@email.cz
 • Pavel Kehm - Pavel Kehm, tel.: 777 664 212,
  E-mail: kehm@seznam.cz
 • PLEX PLUS s.r.o. - tel.: 596 613 983,
  E-mail: plexplus@plexplus.cz
 • IT.MOS s.r.o. - tel.: 582 330 064,
  E-mail: info@itmos.cz
Copyright © 2004 - 2024 eIdentity a.s. 
coded by
Greatex