Jaký je rozdíl mezi eIdentity a eidentita.cz?

eIdentity a.s.
eIdentity a.s. je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (ACAeID). Tato certifikační autorita získala akreditaci MIČR pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a následně, dle zákona 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se z ní stal kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru a vydává tak kvalifikované certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis a pečeť nebo kvalifikované certifikáty pro zaručený elektronický podpis a pečeť pro použití pouze ve spojitosti s elektronickým podpisem a pečetí. Dále poskytuje službu kvalifikovaných elektronických časových razítek.

eIdentity a.s. je dále poskytovatelem komerčních služeb pro účely šifrování, identifikace, vytváření a ověřování elektronických podpisů v oblasti běžné komerční komunikace za použití elektronických certifikátů vydaných Komerční certifikační autoritou (CCA). Tato certifikační autorita vydává také elektronické certifikáty pro technologické komponenty informačních systémů (např. pro webové servery či servery elektronické pošty, zabezpečeně komunikující pomocí SSL/TLS).

Správa základních registrů - Eidentita
Správa základních registrů je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu vnitra, který vznikl k 1. lednu 2010 zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech. SZR zajišťuje:

a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,
f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů,
g) poskytování služeb vytvářející důvěru, a to i jako hospodářskou činnost.

Copyright © 2004 - 2024 eIdentity a.s. 
coded by
Greatex
exclamation