Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru

Důležité informace.

Ukončení platnosti certifikátu podřízené certifikační autority

Vážení klienti,

dne 22.2.2016 byla ukončena platnost certifikátu podřízené certifikační autority ACAeID2 - Qualified Issuing Certtificate. CRL generované k této autoritě bylo ukončeno 22.2.2016 ve 14.50. Nové URL na CRL autority ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate je uvedeno v certifikačních politikách nebo jej naleznete na odkazu ZDE.

eIdentity a.s.

Certifikáty podřízených certifikačních autorit

Dne 15.3.2015 byly nahrazeny certifikáty certifikačních autorit vydávajících kvalifikované a komerční certifikáty eIdentity a.s.

Tato změna byla provedena v návaznosti na blížící se expiraci stávajících kořenových certifikátů. Nainstajujte si prosím do svých prohlížečů, systémů a aplikací tyto nové certifikáty.

Děkujeme.

eIdentity a.s.

Informace k přechodu k bezpečnějším kryptografickým algoritmům v oblasti elektronického podpisu

Kryptografické algoritmy, které mohou být používány v oblasti elektronického podpisu, musí respektovat neustálý rozvoj v oblasti kryptoanalýzy a výpočetních technologií. Z toho důvodu ustupuje Česká republika stejně jako ostatní členské státy EU od používání dosud využívaného algoritmu SHA-1. Tato změna se netýká pouze algoritmů používaných při vydávání kvalifikovaných certifikátů ale i algoritmů pro vytváření elektronického podpisu.

Přechod na silnější algoritmy nebude bezproblémový. Například podle sdělení společnosti Microsoft na webu MVČR podporují nové algoritmy jen některé jejich produkty. Možným řešením je přechod na nové produkty Microsoftu nebo použití alternativních aplikací.

Podrobné informace >>

Společnost eIdentity a.s. získala akreditaci k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb v září 2005.

Společnost nabízí služby, které jsou založeny na vysokém stupni důvěry všech účastníků, a proto jsou realizovány jen v kvalitně připraveném a provozovaném prostředí. Společnost eIdentity a.s. chce aktivně napomáhat rozvoji využívání moderních bezpečnostních technologií v oblasti prolínání elektronického i našeho lidského světa. Podrobnosti o poskytovaných akreditovaných službách získáte z jejich popisu. Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete se stát naším klientem, klikněte, prosím, na odkaz Registrace v horní nabídce.

Pro správnou funkci si nezapomeňte nainstalovat certifikáty certifikačních autorit eIdentity.

Kontakt pro poskytování informací:

E-mail: info@eidentity.cz, nebo info@ie.cz

Tel.: +420 222 866 150

Aktuální sdělení

Certifikát s platností 3 let

Vážení zákazníci,

chceme Vás informovat o nové možnosti získat od společnosti eIdentity a.s. certifikáty s tříletou platností, tedy obnova takového certifikátu nastane až za 3 roky od jeho vydání nebo následného obnovení. To určitě zpříjemní používání certifikátů.

Mnoho z Vás nás o tuto službu dlouhodobě žádalo a tak jsme vyslyšeli Vaše požadavky na prodloužení platnosti vystavovaných certifikátů a od 22.7.2019 umožníme našim zákazníkům (nejdříve našim smluvním zákazníkům, následně i celé veřejnosti) objednat si libovolný certifikát od certifikační autority eIdentity a.s. s platností, jak na dobu 1 roku, tak na 3 roky!

Certifikáty se budu i nadále vystavovat stejným způsobem. Cena certifikátů s platností 3 roky bude prostým násobkem ceny jednoleté. Věříme, že Vás tato novinka zaujme.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@eidentity.cz.

Děkujeme za projevenou důvěru, Váš Team eIdentity.

Změna autority vydávající komerční HTTPS certifikát časové autority TSA1

Vážení klienti,

dne 12.7.2019 dojde k nasazení mpvého komerčního (HTTPS) certifikátu časové autority TSA1 eIdentity. Tento komerční certifikát bude vystaven komerční autoritou CCAeID3.1. Z tohoto důvodu je nutné, aby Vaše systémy akceptovali tuto komerční autoritu, jinak hrozí komunikační problémy při pokusu o získání časového razítka.

Certifikáty certifikačních autorit eIdentity jsou k dispozici na: https://www.eidentity.cz/certifikaty/

eIdentity a.s

Vydání certifikátů s chybným příznakem

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že od 8.5.2018 do 1.11.2018 došlo k vydávání certifikátů s chybným qcStatement příznakem. Došlo tak k vydání 199 "osobních" kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a 18 kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť.

Tyto certifikáty byly hromadně zneplatněny ke dni 21.11.2018. Všichni dotčení mají právo na vydání nového certifikátu zdarma.

V případě dotazů se můžete obrátit na info@eidentity.cz

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

eIdentity a.s.

Oznámení GDPR

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o zpracování osobních údajů v rámci společnosti eIdentity a. s.

Společnost eIdentity a.s. zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro potřebu vystavení certifikátů pro služby vytvářející důvěru podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „Zákon“). Dále dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám dobrovolně sami poskytli. Zjistit tyto údaje Vám umožňuje přístup do Vašeho účtu v rámci našeho informačního systému prostřednictvím webových stránek www.eidentity.cz.

Do vydání certifikátu jsme schopni Vaše údaje vymazat ze systémů eIdentity a.s. na základě Vaší žádosti. Po vydání certifikátu to již není možné a podle Zákona jsme povinní uchovávat Vaše údaje po dobu 15 let. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty některým státním institucím - soudy, policie ČR apod. ze zákonných důvodů nebo z rozhodnutí soudu. Žádné jiné organizaci než té, která je oprávněna podle platných zákonů či rozhodnutí soudu a pro žádný jiný účel zpracování, nebudou Vaše údaje společností eIdentity a.s. poskytnuty.

Dne 25. května 2018 vejde v platnost nové nařízení Evropské unie, které upravuje podmínky zpracování osobních údajů. To znamená, že Vy zákazníci, budete mít větší kontrolu nad svými osobními údaji, které nám poskytujete.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 

eIdentity a.s

Udělení statusu kvalifikované služby

Ministerstvo vnitra České republiky udělilo status kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek. eIdentity a.s. je připravena zahájit poskytování této služby, které je spojené s výměnou nových kořenových certifikátů ACAeID.