en
 
eIdentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3

Popis poskytovaných služeb

Jedním ze základních nabízených produktů je poskytování certifikačních služeb fyzickým a právnickým osobám i technologickým komponentám. Využití důvěryhodným způsobem vydaných elektronických certifikátů při vytváření a ověřování elektronických podpisů nebo pro účely šifrování dat umožňuje uživatelům zajistit vysokou úroveň důvěrnosti, nepopiratelnosti a integrity elektronické komunikace.

Společnost eIdentity a.s. provozuje více certifikačních autorit.

Akreditované služby


V oblasti orgánů veřejné moci a všude tam, kde je to požadováno zákonem či kde je nutné zajistit vysokou právní bezpečnost úkonů v elektronickém světě pomocí zaručeného elektronického podpisu, lze využít kvalifikovaný certifikát či kvalifikovaný systémový certifikát, který vydává Akreditovaná certifikační autorita eIdentity a.s. (ACAeID). Tato certifikační autorita získala akreditaci MIČR pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a vydává kvalifikované certifikáty pro použití pouze ve spojitosti s elektronickým podpisem.

ACAeID je tvořena kořenovou certifikační autoritou (RCA) a autoritou vydávající kvalifikované a kvalifikované systémové certifikáty pro podepisující a označující osoby (QCA). RCA vydává kvalifikované systémové certifikáty pouze podřízeným certifikačním autoritám (tedy i QCA a CCA). QCA vydává kvalifikované certifikáty a kvalifikované systémové certifikáty jednotlivým žadatelům. Kořenová certifikační autorita (RCA) vydala kvalifikovaný systémový certifikát pro autoritu vydávající kvalifikovaná časová razítka (TSA)

Jedná se o poskytování těchto základních kvalifikovaných certifikačních služeb:


Mezi další služby ACAeID patří pravidelné vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) či seznamu vydaných certifikátů.

Komerční služby

Pro účely šifrování, identifikace, ale také pro vytváření a ověřování elektronických podpisů v oblasti běžné komerční komunikace lze využít elektronických certifikátů, vydaných Komerční certifikační autoritou (CCA). Tato certifikační autorita vydává také elektronické certifikáty pro technologické komponenty informačních systémů (např. pro webové servery či servery elektronické pošty, zabezpečeně komunikující pomocí SSL/TLS).

Jedná se o poskytování těchto základních komerčních certifikačních služeb:


Společnost eIdentity a.s. poskytuje také hosting či outsourcing komerčním certifikačním autoritám třetích stran.
© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena