cz
 

New user registration and request for bundle of qualified and commercial certificate

This form is for unregistered users ONLY!
If you already have account, file a request only after login in section service. po přihlášení v sekci služby.
Prosím, vyplňte následující položky
nápověda Podrobná nápověda ve formátu PDF
Personal data
help Please fill all the personal data acording to your identity papers
   
Pokud máte, vyplňte titul uváděný před jménem. (Dokládá se OP případně jiným dokladem o dosaženém vzdělání)
doc. PhDr.
   
Jméno ve tvaru, v jakém ho budete později dokládat (opište přesně podle OP, pasu)
Jan Ámos
   
Příjmení ve tvaru, v jakém ho budete později dokládat (opište přesně podle OP, pasu)
Komenský
   
Pokud máte, vyplňte titul uváděný za jménem. (Dokládá se OP případně jiným dokladem o dosaženém vzdělání)
Ph.D.
   
Emailová adresa musí být platná a jedinečná a musíte být jejím výhradním uživatelem, protože pomocí ní s námi budete komunikovat. Případné další emailové adresy budete moci přidávat později. Na tuto adresu bude zasláno přístupové heslo do Vašeho osobního účtu.
komensky@e-mail.cz
   
Při tvorbě uživatelského jména používejte alfanumerické znaky bez diakritiky a bez mezer. Uživatelské jméno bude zkontrolováno na jedinečnost.
jakomensky1592
Zde doplňte adresu bydliště
    Ulice č.p./č.o.
Název ulice, číslo popisné / číslo orientační ve tvaru, v jakém je budete později dokládat (podle OP)
Trnitá 225/18
    Obec
Název obce ve tvaru, v jakém jej budete později dokládat (podle OP)
Třeboň
    PSČ
Poštovní směrovací číslo obce
379 01
    Stát (C)
Vyberte stát, kde máte trvalý pobyt, nebo sídlo
    Telefon (nepovinné)
Pro případ rychlé komunikace ze strany operátora
Doklady pro ověření identity
    Výběr typu dokladů
Zvolte dva různé dokumenty, kterými budete dokládat identitu.
    Číslo prvního osobního dokladu
Vložte číslo prvního zvoleného dokladu.
990006100
    Číslo druhého osobního dokladu
Vložte číslo druhého zvoleného dokladu.
AM 548362
Mandatory fields in certificate request
    Požadovaná služba
Vyberte druh certifikátu, případně službu o kterou žádáte.
    Password for invalidation
This password is mandatory in certification invalidation request
Client identifier of the Czech Republic Ministry of Labour and Social Affairs(IkMPSV)
   
 
If you want to use IkMPSV in the certificate you need to fill a request at the Ministry of Labour and Social Affairs
 
Vážená paní, vážený pane,

pro účely poskytování certifikačních služeb budete vyzváni k poskytnutí svých osobních údajů. Doba a rozsah zpracovávaných osobních údajů jsou určeny zákonem č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014. Pro účely tohoto zákona je povinností tyto údaje poskytnout.

Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru eIdentity a.s. je jakožto správce těchto osobních údajů povinen mj. dbát práva na ochranu Vašeho soukromého a osobního života. Vaše osobní údaje mohou být předány jinému správci pouze v zákonem určených a odůvodněných případech.

Vy, jakožto subjekt těchto osobních údajů se tímto zavazujete, že budete v komunikaci s eIdentity a.s., jakožto správcem osobních údajů, uvádět pouze přesné, pravdivé a úplné informace a souhlasíte tímto s jejich správou, zpracováním a uchováním společností eIdentity a.s.. Tento souhlas poskytujete na dobu definovanou v zákoně č. 297/2016 Sb nebo v Nařízení.

   
PDF Návrh smlouvy (PDF) (v opačném případě nelze pokračovat)
© eIdentity a.s. All rights reserved