Popis poskytovaných služeb

Jedním ze základních nabízených produktů je poskytování certifikačních služeb fyzickým a právnickým osobám i technologickým komponentám. Využití důvěryhodným způsobem vydaných elektronických certifikátů při vytváření a ověřování elektronických podpisů nebo pro účely šifrování dat umožňuje uživatelům zajistit vysokou úroveň důvěrnosti, nepopiratelnosti a integrity elektronické komunikace.

Společnost eIdentity a.s. provozuje více certifikačních autorit.

Kvalifikované služby vytvářející důvěru

V oblasti orgánů veřejné moci a všude tam, kde je to požadováno zákonem či kde je nutné zajistit vysokou právní bezpečnost úkonů v elektronickém světě pomocí elektronického podpisu, lze využít kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis nebo kvalifikované certifikáty pro zaručený elektronický podpis, které vydává kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru (dříve Akreditovaná certifikační autorita) eIdentity a.s. (ACAeID). Tato certifikační autorita získala akreditaci MIČR pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a následně, dle zákona 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se z ní stal kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru a vydává tak kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis nebo kvalifikované certifikáty pro zaručený elektronický podpis pro použití pouze ve spojitosti s elektronickým podpisem.

Schema MD

ACAeID je tvořena kořenovou certifikační autoritou (RCA) a autoritou vydávající kvalifikované certifikáty pro podepisující/pečetící* osoby (QCA) a kvalifikované certifikáty pro zaručený elektronický podpis. RCA vydává systémové certifikáty resp. pečetící certifikáty pouze podřízeným certifikačním autoritám (tedy QCA a CCA). QCA vydává kvalifikované certifikáty popřípadě kvalifikované certifikáty pro zaručený elektronický podpis jednotlivým žadatelům. Kořenová certifikační autorita (RCA) vydala systémový, resp pečetící certifikát pro autoritu vydávající elektronická časová razítka (TSA)
Jedná se o poskytování těchto základních certifikačních služeb:

  • Vydání kvalifikovaného certifikátu pro kvalifikovaný elektronický podpis
  • Vydání kvalifikovaného certifikátu pro kvalifikovanou elektronickou pečeť (jakmile bude umožněno)
  • Vydání kvalifikovaného certifikátu pro zaručený elektronický podpis
  • Vydání certifikátu pro elektronickou pečeť
  • Vydání elektronického časového razítka

Mezi další služby ACAeID patří pravidelné vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) či seznamu vydaných certifikátů.

Komerční služby

Pro účely šifrování, identifikace, ale také pro vytváření a ověřování elektronických podpisů v oblasti běžné komerční komunikace lze využít elektronických certifikátů, vydaných Komerční certifikační autoritou (CCA). Tato certifikační autorita vydává také elektronické certifikáty pro technologické komponenty informačních systémů (např. pro webové servery či servery elektronické pošty, zabezpečeně komunikující pomocí SSL/TLS).
Jedná se o poskytování těchto základních komerčních certifikačních služeb:
Jedná se o poskytování těchto základních komerčních certifikačních služeb:

  • Vydání komerčního certifikátu pro elektronický podpis
  • Vydání komerčního certifikátu pro šifrování zpráv
  • Vydání komerčního certifikátu pro identifikaci
  • Vydání komerčního serverového certifikátu pro SSL/TLS

Společnost eIdentity a.s. poskytuje také hosting či outsourcing komerčním certifikačním autoritám třetích stran.