Seznam zneplatněných certifikátů

Aktuální seznamy zneplatněných certifikátů vydaných certifikačními autoritami používanými od března 2017 jsou dostupné v elektronické formě ve formátu CRL pod následujícími odkazy:

Seznamy zneplatněných certifikátů vydaných certifikačními autoritami používanými od března 2015 jsou dostupné v elektronické formě ve formátu CRL pod následujícími odkazy:

Seznamy zneplatněných certifikátů vydaných certifikačními autoritami používanými od února 2010 do března 2015 jsou dostupné v elektronické formě ve formátu CRL pod následujícími odkazy:

Seznamy zneplatněných certifikátů vydaných certifikačními autoritami používanými do února 2010 jsou dostupné v elektronické formě ve formátu CRL pod následujícími odkazy:

Historie CRL

V rámci testování procesů ACAeID došlo z technických důvodů před spuštěním veřejného provozu k zneplatnění certifikátů RCA a QCA a vytvoření nových kvalifiovaných systémových certifikátů pro obě certifikační autority.
Zneplatněné kvalifikované systémové certifikáty (s dobou platnosti RCA do 22.08.2017 a QCA do 22.08.2011, jejichž otisky jsou v souboru digests.old) je nutné ze systému odstranit, pokud jste je již nainstalovali před spuštením služeb eIdentity a.s.