cz
 

Obnovení certifikátu

Obnova certifikátu je možná v době jeho platnosti na stránkách Vašeho účtu u eIdentity. Obnova představuje vydání nových certifikátů nad původními údaji. Pokud stihnete obnovu certifikátu ještě v době platnosti původního kvalifikovaného certifikátu, celý proces se pak dá vyřídit elektronicky a nemusíte nikam chodit. Podmínkou elektronické obnovy však je, že se vaše evidované údaje nezměnily a jsou nadále platné. Také je nutné projít celým procesem v době platnosti původních certifikátů, včetně převzetí nových certifikátů, které se podepisuje původním platným certifikátem.
V případě, že se změnil jakýkoliv z Vámi uvedených údajů, je nutné změnu údaje písemně oznámit na emailovou adresu info@eidentity.cz a teprve po promítnutí změny do systému požádat o nový certifikát. Vzhledem k nutnosti ověřit nový údaj je však nutné v závěru procesu navštívit registrační místo.

Postup žádosti o obnovu certifikátu:

 1. Přihlaste se do svého účtu na našich webových stránkách https://www.eidentity.cz
  Přihlášení je možné provést nainstalovaným platným komerčním certifikátem. Komerční certifikát poznáte podle jeho vydavatele (CCAeID2.1 – Commercial Certificate Authority). Při zvolení možnosti „Přihlásit certifikátem“ Vám prohlížeč nabídne všechny nainstalované certifikáty a Vy zvolíte komerční certifikát. V případě, že nevlastníte komerční certifikát, přihlaste se přihlašovacím jménem a heslem. Jako přihlašovací jméno uveďte jméno, které jste si zvolili při registraci účtu. Toto jméno Vám sdělíme na základě Vašeho požadavku na e-mailové adrese info@eidentity.czPokud heslo neznáte, můžete si požádat o zaslání nového hesla: https://www.eidentity.cz/LostPassword.html. Bude Vám zasláno na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci účtu.
 2. Po přihlášení do účtu zvolte na záložce „Služby“ možnost „Požádat o prodloužení platnosti kvalifikovaného certifikátu/balíčku kvalifikovaného a komerčního certifikátu“, klikněte na možnost „k certifikátu č. XXX …./balíčku č. XXX .... „
  Při zobrazení více čísel, zvolte hodnotově největší číslo. Otevře se formulář „Žádost o vydání kvalifikovaného certifikátu/kvalifikovaného a komerčního certifikátu“. Zde vyplňte položku „Název požadavku“ a „Bezpečnostní opatření (heslo pro zneplatnění)“, zaškrtněte, že souhlasíte s návrhem smlouvy a žádost uložte. Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer verzi 9 a vyšší, je potřeba před podpisem zapnout „Kompatibilní zobrazení“. Je to ikona roztrženého papírku v adresním řádku, kde je uvedeno www.eidentity.cz. Po zapnutí tohoto zobrazení papírek zmodrá.
 3. Pro úspěšné podání žádosti je potřeba podepsat „Prohlášení o platnosti údajů“.Překontrolujte údaje uvedené v prohlášení. Pokud souhlasí, zvolte možnost „Přijmout certifikátem“ a podepište prohlášení platným kvalifikovaným certifikátem. Vydavatelem je ACAeID2.1. Sledujte, prosím, horní okraj prohlížeče, zpravidla budete vyzváni k souhlasu s instalací komponenty CAPICOM od Microsoftu, která rozšíří vlastnosti prohlížeče o možnost vytvářet elektronické podpisy. Tato komponenta není standardní součástí instalace Windows a musí se instalovat až při prvním použití. Podle aktuálního nastavení vašeho počítače můžete být vyzváni k souhlasu s instalací komponenty i několikrát po sobě. Povolte spuštění a instalaci komponenty.Komponentu lze ručně doinstalovat přímo ze stránek Microsoftu Pokud nemáte v počítači administrátorská práva a nemůžete nic instalovat, obraťte se na svého správce sítě.Informaci o aktuálním stavu žádosti najdete v záložce „Rozpracované“ vedle informační značky (modré kolečko s písmenem „i“).
 4. Po odsouhlasení prohlášení si vytvoříte pár klíčů stiskem tlačítka „Vytvořit klíče“. Objeví se tabulka s parametry klíče. Nastavení ponechte a zvolte možnost  „Generovat klíče. Pokud stránka nereaguje a pole „Výběr providera“ je prázdné, klikněte ve větě uvedené níže na stránce na slovíčko „nápovědy“ a zobrazí se návod, jak upravit nastavení Internet Exploreru, aby generování proběhlo. Potom si vygenerujte klíče.
 5. Nyní se čeká na vydání certifikátu operátorem registračního místa. O vydání certifikátu jste informování emailovou zprávou. Po vydání si ve svém účtu na záložce „Certifikáty“ převezmete certifikát stiskem tlačítka „Podepsat dokumenty“, tento úkon stvrdíte opět dosud platným kvalifikovaným certifikátem. Pokud bylo nutné při podepisování Prohlášení o platnosti údajů zapnout režim kompatibility, zapněte ho před podpisem opět stejným způsobem. Nemáte-li v době převzetí nového kvalifikovaného certifikátu žádný dosud platný kvalifikovaný certifikát, je nutné se telefonicky domluvit na dalším postupu.
 6. V záložce „Certifikáty“ poté uvidíte nově vystavené certifikátu spolu s tlačítkem „Instalovat certifikát“.
  Po jeho stisknutí vyberte tlačítko „Instalovat“.
 7. Podle zobrazeného návodu si zkontrolujte, zda instalace proběhla v pořádku a odsouhlaste ji tlačítkem „Potvrzuji, že instalace proběhla v pořádku“.
  Zálohu soukromých klíčů s certifikáty můžete provést exportem z prohlížeče.
V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte, prosím, naši technickou podporu na telefonu +420 222 866 150 nebo na emailu info@eidentity.cz.
InfoTeam ACAeID
© eIdentity a.s. All rights reserved