Certifikáty certifikačních autorit, které provozuje eIdentity a.s.

Abyste mohli používat certifikáty, vydané některou certifikační autoritou eIdentity, musíte nainstalovat a zdůvěryhodnit i její certifikát. Instalaci proveďte do každého prostředí, ve kterém chcete vydávané certifikáty používat.

Instalaci certifikátů certifikačních autorit musí provést i ten, který se chce spoléhat na certifikáty vydané některou certifikační autoritou eIdentity a.s., i když není sám držitelem některého takového certifikátu.

Aktuálně platné certifikáty certifikačních autorit eIdentity

Certifikační autority řady 3

Certifikační autority řady 2

Autority vydávající kvalifikovaná časová razítka TSA3

Autorita vydávající kvalifikovaná časová razítka TSA2

Certifikáty platné pro provoz do 14. 3. 2015

Vydávající certifikační autorita ACA2

Komerční certifikační autorita CCA2

Certifikáty platné pro provoz do 31.12.2010

Kořenová certifikační autorita RCA

Vydávající certifikační autorita ACA

Komerční certifikační autorita CCA