Certifikáty certifikačních autorit, které provozuje eIdentity a.s.

Abyste mohli používat certifikáty, vydané některou certifikační autoritou eIdentity, musíte nainstalovat a zdůvěryhodnit i její certifikát. Instalaci proveďte do každého prostředí, ve kterém chcete vydávané certifikáty používat.

Instalaci certifikátů certifikačních autorit musí provést i ten, který se chce spoléhat na certifikáty vydané některou certifikační autoritou eIdentity a.s., i když není sám držitelem některého takového certifikátu.

Aktuálně platné certifikáty certifikačních autorit eIdentity

Kořenová certifikační autorita RCA pro kvalifikované služby dle nařízení EIDAS

Kořenová certifikační autorita RCA

Podřízené certifikační autority 

Vydávající certifikační autorita QCA pro kvalifikované služby dle nařízení EIDAS

Autority vydávající kvalifikovaná časová razítka TSA dle nařízení EIDAS

Vydávající certifikační autorita QCA

Komerční certifikační autorita CCA

Autorita vydávající kvalifikovaná časová razítka TSA

Certifikáty platné pro provoz do 14. 3. 2015

Vydávající certifikační autorita QCA

Komerční certifikační autorita CCA

Certifikáty platné pro provoz do 31.12.2010

Kořenová certifikační autorita RCA

Vydávající certifikační autorita QCA

Komerční certifikační autorita CCA