en
 

Praha 13 získala Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2008

Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o získání cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cílem je podpořit ty úřady, které si uvědomují význam kvality ve své práci a aktivně nacházejí cesty k jejich dosahování. Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové, netradiční nápady sloužící jako příklady dobré praxe.

Na slavnostním ceremoniálu v rámci 5. Národní konference kvality ve veřejné správě v Olomouci konaném 4. února 2009 byla právě tato Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 udělena Praze 13. Ocenění získala Praha 13 za zřízení registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů k elektronickému podpisu ve spolupráci s akreditovanou certifikační autoritou eIdentity a.s.

Registrační místo pro vydávání kvalifikovaných certifikátů funguje na Praze 13 od února 2008. Prostřednictvím tohoto registračního místa mohou občané získat kvalifikovaný certifikát, který je nezbytný k některým úkonům mezi občanem a úřadem realizovaným prostřednictvím elektronické komunikace. Úřad Městské části Praha 13 se tak stal prvním obecním úřadem v České republice, který zprostředkovává službu vydávání kvalifikovaných certifikátů podle zákona o elektronickém podpisu.

Gratulujeme Praze 13 a přejeme, aby byla příkladem dalším obcím, které se stejně jako Praha 13 snaží nacházet nové cesty ke zkvalitňování své práce a poskytování přínosných služeb občanům.

Bližší podrobnosti o uděleném ocenění naleznete na webu http://www.praha13.cz/.

© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena